Ch. Jaklho Sire Seiryu's Son
Deens Kampioen
Deens Club Kampioen, Bundesjugendsieger

U18-08-2008

Vader: Ch. Seiryu Go Niigata Kiyosatosow
Moeder: Ch. Hi-Jinx Amity

Fokker: Geert Jan Wagemans, "Jaklho" Shiba's

Eig.: John and Kirsten Hansen (Dk.)
Mede eig.: Geert Jan Wagemans, "Jaklho" Shiba's

vader moeder

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - Mobile: +31 (0)6 49500276 - E-mail: