Yumenoshima No Shinju Go

Vader: Ch. Seiryu Go Niigata Kiyosatosow
Moeder: Hatori Go Takaoka Kojoudou  

Fokker: Lambert Dircks - Kennel "Yumenoshima"

Eig.: Tamara Mouthaan - Yama No Kami Shiba's

 

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - Mobile: +31 (0)6 49500276 - E-mail: