Jaklho I'll Never Find Another You

Sirer: Seimaru Go Shun'You Kensha

Dam: Ch. Jaklho Future Road To Avalon

Breeder: Geert Jan Wagemans, "Jaklho" Shiba's

Owner: Geert Jan Wagemans & Bas de Bruin

 

moeder

 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: