Ch. Jaklho Danny Boy "Danny"

Russian Champion
Russian Junior Champion - Latvia Junior Champion

HD / Hips:

Ogen / Eyes:

Patella / Knees:

 

Geboortedatum / date of birth : 17-06-2013
Registratienummer / registration number : NHSB: 2928323
Geslacht / sex  : reu/male
Kleur / color : rood /red
Fokker / breeder : Geert Jan Wagemans
Eigenaar / owner   : Svetlana Borisova

 

1. Seimura Go Shun'You Kensha
(picture)
3. Kurotama Go G-Typhoon JP
(picture)
7. CH.KOKUHOU GO RYUUKYUU URUMA
(picture)
15. CH. BANSHOU GO RYUUKYUU URUMA
picture
31. TOYOMITSU GO HIGO ROKKAEN
32. RYUUZUKIHIME GO NAGASUKOSOU
16. TAIKO NO KOKUTEN GO TAIKOUSOU 33. SEKI NO RYUUOU GO SHIKOKU SEKIMAESOU
34. ASHUU NO MA GO ASHUU OOTANISOU
8. ICHI NO KUROTENNYO GO ICHINO SHIROSOU 17. SUZURIKAWA NO SAKURAOU GO SUZURIKAWASOU 35. NISHIKISAKURAOU GO FUDOUGATAKI KENSHA picture
36. RYUU NO KOROHIME GO SUZURIKAWASOU
18. ICHI NO RYUUHOUME GO ICHI O SHIROSOU 37. KURIMINE GO NIIGATA KOURAKUSOU
38. ICHI NO KOKURYUUME GO ICHI NO SHIROSOU
4. Seiryuhime Go Shun’You Kensha
(picture)
9. CH. HACHIMONGI GO RYUUKYUU URUMA
(picture)
19. CH. HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
picture


 
39. CH. BANRI GO RYUUKYUU URUMA
picture
40. MEME GO HIGO EBISU
20. MARIHIME GO RYUUKYUU URUMA 41. CH. BANSHOU GO RYUUKYUU URUMA
picture
42. MIO GO RYUUKYUU URUMA
10. CH. KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA
(picture)
21. CH. TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
picture

43. CH. HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
picture
44. SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU
22. UMEKA GO RYUUKYUU URUMA 45. BENIKATSU GO TAIKOUSOU
46. MEME GO HIGO EBISU
2. Ch. Jaklho Future Road To Avalon
(picture)

 

 

5. Ch. Seiryu Go Niigata Kiyosatosow
(
picture)

11. Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow
(picture)
23. Koryu Go Shimakazesow
picture

47. Kotetsu Go Yaguri Kusunokisow
picture


 
48. Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow
24. Maihime Go Niigata Korakusow
picture

49. Hiryu Go Fujinomiya Kensha
picture

50. Hanakoma Go Niigata Korakusow
12. Mamihime Go Shinoyama Kensha
(picture)

 
25. Bansei Go Matsumoto Wakamarusow 51. Banryu Go Enshu Akinagasow
picture

52. Takahime Go Matsumoto Wakamarusow
26. Erihime Go Niigata Kiyosatosow 53. Yoshitama Go Oshima Yasudasow
54. Ettohime Go Yukizonosow
6. Ch. Hi-Jinx Amirah
(
picture)

13. Ch. Daikoku No Toyo Go Gifu Daikokusow
(picture)

27. Toyonishiki Go Toyohashi Onoda
picture

55. Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusow
picture

56. Hama No Toyohime Go Toyohashi Onoda
28. Chisato Go Hizansow 57. Makoto No Kurowashi Go Seikensow
picture

58. Mai  Go Yoshiyamasow
14. Ch. San Jo Social Butterfly
(
picture)
29. Ch. Sho Go Gold Typhoon JP
picture

59. Kipposai Go Hyogo Seifusow
60. Riko Go Gold Typhoon JP
30. Ch. Rihoko Go Ryukyu Uruma
picture

61. Harutakeichi Go Nidai Maneisow
62. Riko Go Ryuukyuu Uruma
picture

       

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - Mobile: +31 (0)6 49500276 - E-mail: