NAOMI

=

SUTAMUROKU NAOMI

Wat zijn wij onze goede vriendin, Lena Sonefors, dankbaar, dat zij ons een beeldschoon treefje heeft gegund. We zijn zo ontzettend blij, dankbaar en trots dat Naomi bij ons mag wonen. Het zal voor de oudjes wel weer even wennen zijn, nu er weer zo'n jonge druktemaker bij is, maar dat went vanzelf wel weer.

Dankjewel, Ove Löfgren, dat je haar bij ons, vanuit Zweden, hebt willen brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: