0

 

Op de hondententoonstelling zijn onze honden de laatste jaren zeer succesvol geweest. 
We hopen en verwachten deze tendens voort te zetten en zullen u op deze pagina's daar steeds van op de hoogte houden.

 

0

2019

Hoogtepunten voor 2004

2004   2005   2006

2007   2008

2009

2010

2011   2012

2013   2014   2015

2016    2017

2018

0

 

welkom |
| iets over ons |  | de shiba |  | onze honden |  | shows |  
| nippo |  
| puppy's |  | fotoboek |  | nieuwtjes |  
| nakomelingen |  | links |  
| gastenboek |  
|
shiba-veteranen | | shiba-regenboog brug |
| video's |  | webcam |
| home |

 

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail:0